Home  People  Postdocs
Postdocs

Yijie Lin

Email: yjlin12@163.com
Phone: (010)62744220 Office: Quan 2-1

Research: Mathematical physics

Yichen Liu

Email: yichen.liu@bicmr.pku.edu.cn
Phone: (010)62744206 Office: Quan 17-1

Research: Nonlinear Analysis, Partial Differential Equations

Weiming Shen

Email: wmshen@pku.edu.cn
Phone: (010)62744218 Office: Quan 4-2

Research: Geometric Analysis, Partial Differential Equations

Lei Wang

Email: wanglei@bicmr.pku.edu.cn
Phone: (010)62744211 Office: Quan 5-1

Research: Algebraic Combinatorics, Group Theory

Masoumeh ZAREI

Email: mzarei@bicmr.pku.edu.cn
Phone: (010)62744218 Office: Quan 4-1

Research: Riemannian and metric geometry

Zhan Li

Email: lizhan@bicmr.pku.edu.cn
Phone: (010)62744219 Office: Quan 3-1

Research: Algebraic geometry

Hemanth Saratchandran

Email: hemanth.saratchandran@gmail.com
Phone: (010)62744215 Office: Quan 7-2

Research: Geometry Topology

Jianwei Yang

Email: geewey_young@163.com
Phone: (010)62744189 Office: Quan 35-1

Research: Analysis and Partial Differential Equations