Home  People  Staff
Staff

Xiaoxiao Jin

Email: jinxiaoxiao@bicmr.pku.edu.cn

Phone: 44120 | 78102-2

Donglin Li

Institute Manager

Email: lidonglin@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744158 | Room.79107

Ningbo Lu

Assistant to Director

Email: luningbo@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744129 | Room.78106S

Qi Liu

IT Engineer

Email: liuqibj@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744118 | Room.78103-1

Yuhua You

H.R. Personnel

Email: youyuhua@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744122 | Room.78104S

Xiaoyu Hao

Accountant

Email: hxy7600@pku.edu.cn

Phone: (010)62744123 | Room.78104N

Ying Hao

Teaching & Research Assistant

Email: haoying@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744130 | Room.78106N

Xiaoni Tan

Faculty Assistant

Email: xntan@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744132 | Room.78105E

Meng Yu

Faculty Assistant

Email: yumeng@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744121 | Room.78105E

Qiaoming Wu

Faculty Assistant

Email: qmwu@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744133 | Room.78102

Kai Shi

Logistic Support

Email: shikai@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010) 62744119 | Room.78103-2